Sign In
​​

 Laatste nieuws

Welkom bij de Openbare Daltonbasisschool De Klinker - Schiedam


De Klinker is een moderne basisschool voor Daltononderwijs​ waar kinderen met plezier naar toe gaan. Op De Klinker bieden wij o.a. gedegen taal-, lees- en rekenonderwijs en schenken extra aandacht aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het individuele kind en het samenwerken tussen kinderen.  Aan de hand van taken leren kinderen hun werk te plannen en uit te voeren. Deze taken zijn afgestemd op de mogelijkheden en leerstijlen van de kinderen. Zo krijgen zij eigen verantwoordelijkheid voor hun werk, en daar zijn ze trots op. Deze verworven vaardigheden geven alle kinderen van De Klinker van de basisschool een belangrijke voorsprong in het voortgezet onderwijs.​​​​​


​​​​DIRECT CONTACT

School:​
010-47095​01

Tussenschoolse opvang (TSO):
06-49752630

Voor- en naschoolse opvang (BSO Klinkerkids) en Peuterspeelzaal De Klinker:
06-4​8277489​​​​​FO​RMULIER ZIEK-​​OF ABSEN​T-​MELDING​

Screenshot 2014-11-23 at 11.24.48.png​​​

De Klinker werkt samen met
AurisLogo2.png
voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis​​

AANMELDEN VOOR SCHOOL, PEUTERSPEELZAAL EN BSO

Maak HI​E​R een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding. Dit is ook 

's avonds mogelijk!

Heeft u al een keuze voor onze school gemaakt?

U kunt HIER een inschrijfformulier

downloaden of het ONLINE FOR​​MULIER invullen.​

Klik HIER voor inschrijven peuterspeelzaal 

​De Klinker (2,5-4 jaar)

Klik HIER voor inschrijven Buitenschoolse Opvang KlinkerKids (4-13 jaar)


​​