Aanmelden
​​

Welkom bij de Openbare Daltonbasisschool De Klinker-Schiedam

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Klinker is een moderne basisschool voor Daltononderwijs​ waar kinderen met plezier naar toe gaan. Op De Klinker bieden wij o.a. gedegen taal-, lees- en rekenonderwijs en schenken extra aandacht aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het individuele kind en het samenwerken tussen kinderen.  Aan de hand van taken leren kinderen hun werk te plannen en uit te voeren. Deze taken zijn afgestemd op de mogelijkheden en leerstijlen van de kinderen. Zo krijgen zij eigen verantwoordelijkheid voor hun werk, en daar zijn ze trots op. Deze verworven vaardigheden geven alle kinderen van De Klinker van de basisschool een belangrijke voorsprong in het voortgezet onderwijs.

Lees meer over ons onder​wijs​​​                                               ​   Schoolgids 2015-2016​​

Ondersteunging​​sprofiel​​​​​​                                                            A​lle formulieren​Ongeluk gymzaal
Bij het maken van een groepsfoto op het klimrek in de gymzaal is het klimrek met de kinderen van de combinatiegroep 7/8b naar beneden gegleden. Zowel de vakleerkracht als de eigen leerkracht waren bij de gymles aanwezig​.
Door deze val hebben kinderen schaafwonden opgelopen en zijn 9 kinderen ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte gebracht.
Er is op dit moment geen sprake van ernstige letsels.
Uiteraard is iedereen verschrikkelijk geschrokken. 
Politie en ambulancepersoneel waren spoedig aanwezig, ook om de kinderen op te vangen en gerust te stellen.
Hoe het heeft kunnen gebeuren is nu nog niet duidelijk. 
Het klimrek was in oktober 2015 nog goedgekeurd.
Woensdagochtend 24 november zal professionele hulp aanwezig zijn om met kinderen en ouder(s)/verzorger(s) te spreken.​​​
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal op korte termijn onderzoek naar toedracht van het incident doen.​Via VOOR OUDERS krijgt u gemakkelijk toegang tot de administratieve gegevens van uw kind(eren). U vindt hier ook alle praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school.

​DIRECT CONTACT!

School:​
010-47095​01

TSO:

06-49752630

Opvang:

06-4​8277489


FO​RMULIER ZIEK-​​OF ABSENTMELDINGScreenshot 2014-11-23 at 11.24.48.png

Klinkerjeugd-​

bibliotheek

OPENINGSTIJDEN  

buiten de schooltijden​


info schoolplein​


Muzieknoot.jpg

​​M​uziekles op De Klinker​


A​​anmelden voor peuterspeelzaal en school

Maak HIER een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding. Dit is ook 's avonds mogelijk!

Heeft u al een keuze voor onze school gemaakt? U kunt HIER een inschriijfformulier downloaden.

 

​Onze partner in De Klinker voor de peuterspeelzaal en de voor- tussen- en naschoolse opvang van onze leerlingen.​​​​​